Przedsiębiorstwo Poligraficzne Etipol Sp. z o.o.,
15-166 Białystok,
ul. 42 Pułku Piechoty 70 C
NIP: 542-101-95-19

Sekretariat, wyceny:
tel. +48 85 675 22 20

Dział graficzny:
tel. +48 85 653 84 02
biuro@etipol.pl

Konto:
Bank BZWBK S.A.
Nr 85 1500 1083 1210 8004 5458 0000